بلاگ

سازه تتریس

برگزاری و شرکت در نمایشگاه های تخصصی صنایع گوناگون، فرصت مناسبی است برای تعامل بیشتر با مشتریان میباشد و غرفه های نمایشگاهی نقش به سزایی در نمایشگاهها ایفا میکنند ؛ حضور در نمایشگاه در کنار مشکلات و استرس های موجود برای حضور در نمایشگاه، همواره جز چالش های اصلی سازمان های شرکت کننده در نمایشگاه ها می باشد از این رو شرکت سهل سازان با تکیه بر دانش خود و در نظر گرفتن حداقل هزینه ها اقدام به ساخت سازه تتریس نموده است که در کمترین زمان ممکن و اندکی هزینه غرفه ای زیبا و شکیل به مشتریان خود ارائه مینماید.

این محصول مناسب برای شرکت در نمایشگاهها و انجام فعالیت های داخل و خارج سالن است ، عدم نیاز به ساخت و ساز در محل در کنار حذف مراحل نجاری، مستحکم سازی و رنگ آمیزی از مهمترین ویژگیهای سازه تتریس است.

دیواره های پیش ساخته روشی مدرن برای حضور در نمایشگاه با امکان تمرکز بر اهداف بازاریابی و جلب مشتری بیشترمیباشد که امکان ساختن کلیه نیازهای مشتری را محیا میکند.