بلاگ

سازه هشت پر کلاف

سیستم سازه های سبک و متداول برای اجرای فضاهای موقت نمایشگاهی که برای استفاده در فضای بسته طراحی شده است. این سازه ها با قابلیت اجرایی سریع و آسان و ایجاد غرفه های نمایشگاهی در ابعاد وسیع در زمان بسیار كوتاه، توانسته است به بسیاری از نیازهای مشتریان پاسخ دهد. این سازه های مدولار می توانند در ابعاد گوناگون اجرا شوند. سرعت طراحی و اجرا همواره یكی از پارامترهای اصلی مورد نیاز فعالیت های نمایشگاهی است.