سازه هشت پر کلاف

سیستم سازه های سبک و متداول برای اجرای فضاهای موقت نمایشگاهی که برای استفاده در فضای بسته طراحی شده است. این سازه ها با قابلیت اجرایی س...

ادامه مطلب

سازه تتریس

برگزاری و شرکت در نمایشگاه های تخصصی صنایع گوناگون، فرصت مناسبی است برای تعامل بیشتر با مشتریان میباشد و غرفه های نمایشگاهی نقش به سزای...

ادامه مطلب

غرفه های ویژه

غرفه های ساخت و ساز نمایشگاهی این امکان را به کارفرما می دهد که بتواند علاوه بر تفکرات طراحان این شرکت ایده های خود را در طرح به صورت خ...

ادامه مطلب